Symposium Accommodations

Print
Hotel Average cost/room(^) Distance to
Hyatt (km)

Hyatt Regency Toronto (Map)
370 King St W
Toronto, ON M5V 1J9
(416) 343-1234

 *$300/night 0.0

Hilton Garden Inn (Map)
92 Peter St
Toronto, ON M5V 2G5
(416) 593-9200

 #$239/night  0.18

Le Germain Hotel Toronto Mercer (Map)
30 Mercer St
Toronto, ON M5V 1H3
1 (866) 345-9501

 $340/night  0.22

Soho Metropolitan Hotel (Map)
318 Wellington St W
Toronto, ON M5V 3T4
(416) 599-8800

 $300/night  0.24

Templar Hotel (Map)
348 Adelaide St W
Toronto ON M5V 1R7
(416) 479-0847

 $250/night  0.25

Residence Inn by Marriot (Map)
255 Wellington St W
Toronto ON M5V 3P9
(416) 581-1800

 $250/night  0.29